1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Ethoxy-2-(2-Methoxyethoxy)Ethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethaan
Engelse naam
1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
CAS-nummer
1002-67-1
EG-nummer
213-690-5
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C7-H16-O3
SMILES
CCOCCOCCOC
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten