Alkenes, C9-11, C10-rich Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Alkenes, C9-11, C10-rich

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68526-56-7
EG-nummer
271-213-6

Engelse naam
Alkenes, C9-11, C10-rich
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Alkenes, C9-11, C10-rich
(68526-56-7)
Specifieke naam ECHA
Alkenes, C9-11, C10-rich
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid