RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE
UN-nummer
2919; 2977; 2978; 3507
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE
UN-nummer 2978
2977
2919
3507
Benaming en beschrijving 3.1.2 RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR
RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GROND VAN EEN SPECIALE REGELING, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
Klasse 2.2 7 7 7 6.1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
I
Etiketten 5.2.2 6.1+7X+8 6.1+7E+7X+8 7X 6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 317
172 317 325 317 369
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 zie 2.2.7 en 4.1.9
zie 2.2.7 en 4.1.9
zie 2.2.7 en 4.1.9
P603
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 zie 4.1.9.1.3
zie 4.1.9.1.3
zie 4.1.9.1.3
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (C)
0 (C)
0 (-)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV33
CV33
CV33
Zie SP 369
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S6 S11 S21
S6 S11 S21
S6 S11 S21
S21
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 768 768 70

Voetnoten

Radioactieve stoffen
Radioactieve stoffen
Radioactieve stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
gevaar van opname en externe straling. Tijdsduur van blootstelling beperken. Voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een
gevaar van opname en externe straling. Tijdsduur van blootstelling beperken. Voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
gevaar van een nucleaire kettingreactie.
gevaar van een nucleaire kettingreactie.
gevaar van opname en externe straling. Tijdsduur van blootstelling beperken. Voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een
gevaar van opname en externe straling. Tijdsduur van blootstelling beperken. Voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
gevaar van opname en externe straling. Tijdsduur van blootstelling beperken. Voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een
gevaar van opname en externe straling. Tijdsduur van blootstelling beperken. Voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
“Splijtbaar, vrijgesteld” is alleen van toepassing op splijtbare stoffen en colli die splijtbare stoffen bevatten die zijn vrijgesteld volgens 2.2.7.2.3.5.
Voor radioactieve stoffen met een of meerdere bijkomende gevaren: a) Moet de stof zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I, II of III, zo nodig door toepassing van de groeperingscriteria genoemd in deel 2, overeenkomstig de aard van het overheersende bijkomend gevaar; b) Moeten de colli van etiketten voor bijkomende gevaren zijn voorzien overeenkomstig alle bijkomende gevaren die de stoffen vertonen; overeenkomstige grote etiketten moeten op laadeenheden zijn aangebracht in overeenstemming met de betreffende voorschriften van 5.3.1; c) Moet ten behoeve van de documentatie en kenmerking van de colli de juiste vervoersnaam worden gevolgd door, tussen haakjes, de namen van de bestanddelen die het meest bijdragen aan dit bijkomend gevaar / deze bijkomende gevaren; d) Moet het vervoersdocument voor gevaarlijke goederen tussen haakjes de modelnummers van het etiket vermelden overeenkomstig alle bijkomende gevaren, volgend op "7" en, indien toegewezen, de verpakkingsgroep overeenkomstig 5.4.1.1.1 (d). Zie voor de verpakking ook 4.1.9.1.5.
“Splijtbaar, vrijgesteld” is alleen van toepassing op splijtbare stoffen en colli die splijtbare stoffen bevatten die zijn vrijgesteld volgens 2.2.7.2.3.5.
In het geval van uraniumhexafluoride, vrijgesteld, niet splijtbaar of splijtbaar, moet de stof worden ingedeeld onder UN-nummer 2978.
“Splijtbaar, vrijgesteld” is alleen van toepassing op splijtbare stoffen en colli die splijtbare stoffen bevatten die zijn vrijgesteld volgens 2.2.7.2.3.5.
Overeenkomstig 2.1.3.5.3 (a) worden deze radioactieve stoffen in een vrijgesteld collo met giftige en bijtende eigenschappen ingedeeld in klasse 6.1 met een bijkomend gevaar als radioactieve en bijtende stof. Uraniumhexafluoride mag uitsluitend onder deze positie worden ingedeeld als wordt voldaan aan de voorwaarden van 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 en, voor splijtbaar, vrijgestelde stoffen, 2.2.7.2.3.5. In aanvulling op de bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van stoffen van klasse 6.1 met een bijkomend gevaar als bijtende stof, gelden de bepalingen van 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) t/m (5.4) en (6). Een klasse 7-etiket hoeft niet te worden aangebracht.
radioactieve stof, giftig, bijtend
radioactieve stof, giftig, bijtend
radioactieve stof

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten