benzidine sulfaat (1) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/29/2021 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzidine Sulfaat (1)

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzidine sulfaat (1)
Engelse naam
benzidine sulfate
CAS-nummer
21136-70-9
EG-nummer
244-236-4
Synoniem
zouten van benzidine
[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine sulfaat
[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine sulfate
benzidinesulfaat
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP
Chemische stofgroep
ZZS benzidines

Let op!

Geprint op: 7/29/2021 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/29/2021 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/29/2021 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/29/2021 om: 11:57 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
benzidine sulfaat (1)
(21136-70-9)
Specifieke naam CMR zouten van benzidine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten