2,3-dichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-Dichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3-dichloorfenol
Engelse naam
2,3-dichlorophenol
CAS-nummer
576-24-9
EG-nummer
209-399-8
Aquo-code
23DClFol
SIKB-id
94
Molecuulformule
C6-H4-Cl2-O
SMILES
Clc1c(Cl)cccc1O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3-dichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
dichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3-dichloorfenol
(576-24-9)

(behoort tot dichloorfenolen)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten