p-cresol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

P-Cresol

Stofgegevens

 
Stofnaam
p-cresol
CAS-nummer
106-44-5
EG-nummer
203-398-6
Aquo-code
pcresl
SIKB-id
1359
Synoniem
para-cresol
Molecuulformule
C7-H8-O
SMILES
c1(ccc(O)cc1)C
Chemische stofgroep
alkylfenolen
fenolen
cresolen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
cresolen
(1319-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen anders zijn ingedeeld.

2:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

3:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cresolen
(1319-77-3)
cresolen
(1319-77-3)
cresolen
(1319-77-3)
UN-nummer 3455
2076
2022
Benaming en beschrijving 3.1.2 CRESOLEN, VAST
CRESOLEN, VLOEIBAAR
CRESYLZUUR
Klasse 2.2 6.1
6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 TC2
TC1
TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
II
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
100 ml
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC02 P001
IBC02 P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP2
TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 68 68 68

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
giftige stof, bijtend (corrosief).
giftige stof, bijtend (corrosief).
giftige stof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten