asbest amfibolen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Asbest Amfibolen

Stofgegevens

 
Stofnaam
asbest amfibolen
Engelse naam
asbestos amphibole
UN-nummer
2212
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Chemische stofgroep
asbestvezels
ZZS minerale vezels
asbest
actinoliet
amosiet
anthofylliet
crocidoliet
tremoliet

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 13-03-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII asbestvezels
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2000 vezels/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Met ingang van 1 oktober 2008: geplaatst op de lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Voor asbest geldt dat de som van alle afzonderlijke blootstellingsconcentraties (van zowel amfibool als chrysotiel) als fractie van de afzonderlijke grenswaarden kleiner is dan één. Zie besluit 340 van 19 september 2016.

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
UN-nummer 2212
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168 274 542
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
deze zijde boven
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
Specifieke naam CMR asbest
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten