o-cresol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

O-Cresol

Stofgegevens

 
Stofnaam
o-cresol
Engelse naam
o-cresol
CAS-nummer
95-48-7
EG-nummer
202-423-8
Aquo-code
ocresl
SIKB-id
1331
Molecuulformule
C7H8O1
SMILES
Cc1ccccc1O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van o-cresol
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Chemische stofgroep
alkylfenolen
fenolen
cresolen

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm o-cresol
(95-48-7)

(behoort tot cresolen)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,3 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,02 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-3-2019 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten