ZZS gefluoreerde koolwaterstoffen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gefluoreerde koolwaterstoffen

Versie
25-02-2019
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Grensmassastroom Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
13252-13-6 236-236-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
2062-98-8 218-173-8 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan) 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 17-7-2019 1
62037-80-3 700-242-3 ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
3825-26-1 223-320-4 ammonium pentadecafluoroctanoaat ammonium pentadecafluorooctanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3108-42-7 221-470-5 ammonium perfluordecanoaat ammonium nonadecafluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 2
29081-56-9 249-415-0 ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat ammonium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
4149-60-4 ammoniumzouten van perfluornonaanzuur ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016 2
70225-14-8 274-460-8 diethanolamineperfluoroctaansulfonaat diethanolamine perfluorooctane sulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
754-91-6 212-046-0 heptadecafluoroctaansulfonamide heptadecafluorooctanesulphonamide Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 9-5-2019 3
335-57-9 206-392-1 hexadecafluorheptaan hexadecafluoroheptane ERS 20 mg TEQ/jaar 0,1 ng TEQ/Nm3 2-12-2013 4
67118-55-2 266-578-3 kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 8-7-2019 1
2795-39-3 220-527-1 kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
29457-72-5 249-644-6 lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat lithium heptadecafluorooctanesulfonate Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3830-45-3 natrium perfluordecanoaat sodium perfluorodecanoate Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 2
21049-39-8 natriumzouten van perfluornonaanzuur sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016 2
335-76-2 206-400-3 perfluordecaanzuur nonadecafluorodecanoic acid Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 13-1-2017 2
307-55-1 206-203-2 perfluordodecanoaat tricosafluorododecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
355-46-4 206-587-1 Perfluorhexaan-1-sulfonzuur Perfluorohexane-1-sulphonic acid Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 24-8-2017 1, 5
382-21-8 perfluorisobutyleen perfluoroisobutylene MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013 4
375-95-1 206-801-3 perfluornonaanzuur perfluorononan-1-oic-acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 22-2-2016 2
1763-23-1 217-179-8 perfluoroctaansulfonzuur heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 6
335-67-1 206-397-9 perfluoroctaanzuur pentadecafluorooctanoic acid Ja Ja MVP 2 2,5 g/uur 1 mg/Nm3 2-12-2013
376-06-7 206-803-4 perfluortetradecanoaat heptacosafluorotetradecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
72629-94-8 276-745-2 perfluortridecanoaat pentacosafluorotridecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2058-94-8 218-165-4 perfluorundecanoaat henicosafluoroundecanoic acid Ja MVP 1 0,15 g/uur 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  2. Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.
  4. Geldt ook voor: zouten van perfluorhexaan-1-sulfonzuur
  5. Geldt ook voor: zouten van perfluoroctaansulfonzuur