cyaanuurzuurchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyaanuurzuurchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyaanuurzuurchloride
Engelse naam
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
CAS-nummer
108-77-0
UN-nummer
2670
EG-nummer
203-614-9
Aquo-code
CNuzCl
SIKB-id
3495
Synoniem
2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine
cyanuurchloride
cyanuric chloride
Molecuulformule
C3Cl3N3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cyaanuurzuurchloride
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
triazinen

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyaanuurzuurchloride
(108-77-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cyaanuurzuurchloride
(108-77-0)
UN-nummer 2670
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANUURCHLORIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 20-4-2019 om: 8:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten