theophylline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Theophylline

Stofgegevens

 
Stofnaam
theophylline
Engelse naam
theophylline
CAS-nummer
58-55-9
EG-nummer
200-385-7
Synoniem
1,3-dimethylxanthine
Molecuulformule
C7-H8-N4-O2
SMILES
c12c(n(c(=O)n(c1=O)C)C)nc[nH]2
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
theophylline
(58-55-9)
Potentiƫle ZZS wegens ROI https://echa.europa.eu/nl/registry-of-intentions
Datum toevoeging 11-09-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
theophylline
(58-55-9)
Specifieke naam op SZW-lijst theofylline; 1,3-dimethylxanthine
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten