natriumdithioniet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natriumdithioniet

Stofgegevens

 
Stofnaam
natriumdithioniet
Engelse naam
sodium dithionite
CAS-nummer
7775-14-6
UN-nummer
1384
EG-nummer
231-890-0
Molecuulformule
Na2O4S2
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
natriumdithioniet
(7775-14-6)
UN-nummer 1384
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMDITHIONIET
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P410
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten