kaliumpersulfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kaliumpersulfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
kaliumpersulfaat
Engelse naam
potassium persulfate
CAS-nummer
7727-21-1
UN-nummer
1492
EG-nummer
231-781-8
Synoniem
persulfate potassium
Molecuulformule
K2S2O8
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
kaliumpersulfaat
(7727-21-1)
Potentiƫle ZZS wegens PACT https://echa.europa.eu/nl/pact
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
kaliumpersulfaat
(7727-21-1)
UN-nummer 1492
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMPERSULFAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten